facebook карта на сайта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС


З А П О В Е Д
№ З – 165/16.03.2020г.На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл.65а, ал.1, т. 7 от Закона за защита при бедствия,
за подпомагане изпълнението на дейностите по чл.65,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Създавам Кризисен щаб за намаляване на риска от епидемия и разпространение на COVID-19
на територията на Община Челопеч.
2. Определям поименния състав на Щаба по т. 1, както следва:

1. Председател - инж. Алекси Кесяков - КМЕТ- Община Челопеч;
2 Зам. председател - Нина Калоянова - Секретар при ОбА Челопеч;
3 Секретар - Анка Данчева - Ст.спец. „ОМП и транспорт”- ОбА Челопеч;
ЧЛЕНОВЕ:
4 Благой Станков - Общо практикуващ лекар;
5 Йорданка Григорова - Мед. сестра;
6 Иванка Иванова – Гл. спец. Здравни и социални дейности”;
7 Иван Червенков - Полицейски инспектор – с. Челопеч;
8 Ненко Миков - Началник РСПБЗН -Пирдоп;
9 Д-р Юлия Димитрова Изпълнителен Директор - Представител „МБАЛ-Пирдоп“ АД;

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на членовете на Щаба за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на председателя на Секретаря към Община Челопеч.
За работно място на Щаба определям - Заседателната зала в Община Челопеч.

инж. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ:...............(П)...................
Кмет на Oбщина Челопеч
 
Kъм 03.02.2021 г. има:

- 36 (тридесет и шест) излекувани лица;
- 5 (пет) диагностицирани лица, от които:
  На домашно лечение:
- 1 (една) жена;
- 3 (трима) мъже;

На амбулаторно лечение:
- 1 (една) жена;

Починали:
- 2 (двама) мъже;

Подстраници

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.