facebook карта на сайта

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ-ЧЕЛОПЕЧ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ на управителния съвет: ВЕЛА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИМИТРА ПАВЛОВА ПАРТОВА

                      2. КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ДЕЙКОВ

                      3. БОГДАН ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ

                      4. НИКОЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА СТОЯНОВА

Телефон за контакт с председателя на сдружението: 0888107154

В сдружението членуват 84  човека.

Заявленията за членство в клуба са на разположение в Клуб на пенсионера, находящ се в с. Челопеч, бул. „Трети март“ №5 всеки работен ден от 08,00 часа  до 16,30 часа. Изискванията  за членуващите е да са пенсионери и да имат постоянен адрес на територията на община Челопеч. Подадените заявления се разглеждат от УС, като  на заседанието се приканва заявителя, същия  се запознава с устава и живота на сдружението.
Ежегодно се изготвя Програма  за дейността на сдружението през настоящата година така, че  живота на членуващите да е пълноценен.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.