facebook карта на сайта

КОМИСИЯ ЗА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ, СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ЗАПОВЕД

№ 3-409

с.ЧЕЛОПЕЧ, 20.09.13г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с разпределяне на финансовите средства по реда на Правилника за финансиране на културни, спортни, социални и образователни дейности от бюджета на община Челопеч

 

ИЗМЕНЯМ:

Състава на Комисия за отпускане на финансови средства за културни, образователни, спортни, социални и др. мероприятия поради оттегляне на г-жа София Торолова поради заемане на длъжност Втори заместник областен управител в Областна администрация София област и съгласно направено предложение с писмо изх. № ОбС – 137/16.09.2013г. на председателя на ОбС Челопеч както следва:

            1. Ненко Ненчев – общински съветник
            2. Пламен Вътев – общински съветник
            3. Димитър Въжаров – общински съветник
            4. Нонка Бантова – общински съветник
            5. Цветин Богданов – гражданин на с.Челопеч
            6. Никола Бербатов – гражданин на с.Челопеч
            7. Татяна Цонкова – мл.експерт „Образование, култура и ВО“ към ОбА

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на следните институции и организации:

            1. Народно читалище „Труд и постоянство 1901“
            2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
            3. Обединено детско заведение „Х.К.Андерсен“
            4. Сдружение на пенсионерите с.Челопеч
            5. Дружество на хората с увреждания с.Челопеч
            6. Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – с.Челопеч
            7. Сдружение „Кукерски клуб златното руно – Челопеч“
            8. Сдружение „Кукерски клуб Златните мечки“ – Челопеч

 

Инж. Алекси Кесяков

Кмет на община Челопеч  

АК/ТЦ

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.