facebook карта на сайта

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ПЪТИЩАТА 2011-2020ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Периодът 2011-2020 г
е обявен за “Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата”, с решение на Общото събрание на Организацията на Обединените Нации. Решението е провокирано от всеобщата криза в безопасността на движението и необходимостта от неотложни и активни действия. Над 1.3 милиона души загиват по пътищата на света всяка година. Други 50 милиона души получават наранявания, много от които остават инвалиди за цял живот. Травмите от пътнотранспортните произшествия са причина номер едно за смъртността на младите хора по целия свят. Всяка седмица по пътищата на нашата страна загубват живота си над 15 човека и над 150 получават тежки наранявания. Тези трагични случаи неизбежно причиняват мъка, страдание и нищета по целия свят. Нанасят сериозни загуби на обществото и икономиките на държавите. Травмите от пътнотранспортните произшествия са се превърнали в огромна тежест за болниците и здравната система като цяло. До 2015 година нараняванията от пътнотранспортните произшествия ще бъдат причина № 1 за влошаване на здравословното състояние на децата над 5 годишна възраст в развиващите страни. Икономическите загуби в резултат на ПТП по пътищата на света надвишават стотици милиарди долари годишно. ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ подкрепя инициативата за популяризиране на дейностите по безопасност по пътищата и формиране на широка обществената непримиримост спрямо нетолерантността и нарушенията по пътищата. Повечето от инцидентите по пътищата са предотвратими, ако се проявява повече толерантност, уважение, предвидимост и споделена отговорност. С активната си гражданска позиция ние можем заедно да формираме нова култура и да съдействаме за прекратяване на нелепата „война“ по пътищата на областта и страната. ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПИСИМ ЖИВОТА НА МИЛИОНИ ХОРА


ВИДЕО

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.