facebook карта на сайта

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ "ЧЕЛОПЕЧ"

Адрес: с. Челопеч 2087,
Софийска област,
ул“Любен Каравелов” №3, ет.3,
тел. 07185 / 20 88 (от страната)
e-mail: school@pelss-chelopech.bg
уеб страница: http://www.pelss-chelopech.bg/
Директор: Николай Кръстев

Частна Профилирана Гимназия с Чуждо езиково Обучение Челопеч е създадена през 1995 год. в резултат на съвместна инициатива на ръководството на ”Рудник Челопеч” и общинския съвет в с.Челопеч, Софийска област. От създаването си като ЧПГЧО „БИМАК-АД“, а от 2006 год. до днес с името ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ училището функционира като единствената в България частна фирмена профилирана гимназия. Гимназията перфектно е интегрирана в структурата на ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ ЕАД и е най-успешният аспект от социалната политика на фирмата спонсор, която е дъщерно дружество на канадската компания за добив и преработка на цветни метали DUNDEE PRECIOUS METALS INC. В рамките на 16-годишната си история Гимназията се утвърди като изключително успешен образователен модел, изграден на основата на партньорство между успешен чуждестранен инвеститор и българска образователна институция. Училището разполага с много добре подготвени и високо квалифицирани преподаватели, които осигуряват солидна подготовка по всички дисциплини от учебния план. Чуждоезиковото обучение се осъществява по най-модерните системи за чуждоезикова подготовка, с помощта на учебници и учебни помагала на издателствата “LONGMAN”, “Cambridge University Press”, “KLETT” и Express Publishing. В контекста на чуждоезиковата подготовка на английски език се изучават учебните дисциплини История и цивилизация, География и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда. Дава се възможност за допълнителна подготовка по информационни технологии и обучение по бизнес английски език. Училището използва модерна и отговаряща на най-високи стандарти материална база, част от която са ученически стол и общежитие. От учебната 2006-2007 год. ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” е член на АСОЦИАЦИАТА НА КЕМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ, а от април 2011 год. е пълноправен член на АКАДЕМИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА (ASEC). Анализът от реализацията на първите единадесет випуска показва устойчиво равнище от над 85% зрелостници, приети студенти, а над 95% от завършилите Гимназията продължават обучението си във висши учебни заведения в България, Германия, Великобритания, Франция, Белгия, Испания, Холандия, Дания, Китай и САЩ.


За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.