facebook карта на сайта

ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ - КМЕТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2017 г. В ДВЕ КАТЕГОРИИ

Публикувано на 22 декември 2017, 09:36

 Кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков е единствения кмет в Софийска област удостоен с два приза в Годишните награди на Областния управител за 2017 г. Наградите са в категориите „Образование“ и „Култура“.

Инж. Алекси Кесяков получи награда в категорията „Образование“ за трите проекта реализирани през 2017 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч:

1.1.Проект „Иновативни училища“ – училището е одобрено с иновация по отношение методите на преподаване в прогимназиален етап по математика, чрез проектно-базирано обучение, учуну чрез правене и др.

1.2. Проект „Училищен отбор по роботика“  - проектът е подкрепен от SAP Labs България, по програма „Роботика за България“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

1.3. Проект Ultimaker Education, за въвеждане на 3D технологии в обучението по математика, природни науки и изкуства.

 

     Заслужената награда в категория „Култура“ е за вече утвърдилия се, като повече от успешен международен фолклорен фестивал „Златен прах“. Фестивалът се роди с идеята да се запази и популяризира българския фолклор. Международният фестивал постави основите на културния туризъм в Челопеч, където публиката има възможността да се среща с културата и обичаите на десетки международни участници.

      Второто събитие за 2017 г., с което инж. Ал. Кесяков е утвърден в категорията „Култура“,  това е проведения за първи път  фестивал за млади изпълнители „Моята песен за България“. Целта на фестивала е популяризиране на българската песен, разпалване на родолюбиви чувства у подрастващите, насърчаване изявата на млади изпълнители и стимулиране създаването на нови песни за България“.

Предишни новини

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.