facebook карта на сайта

СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016 г.

Публикувано на 08 февруари 2016, 15:08

                Община Челопеч уведомява,че събирането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 г.започна на 03.02.2016 г

          Плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5%.

          Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Челопеч: www.chelopech.org и на телефони: 07185/2125, 07185/2550 и  07185/2025. 

         За да проверите задълженията си по местни данъци и такси към Община Челопеч е необходимо да знаете своя индивидуален ПИН за достъп. Той може да бъде получен лично от служба  „Местни данъци и такси“ на адрес с.Челопеч, бул. „Трети март“  №1 или чрез заявка за получаването му на посочен от Вас e-mail. Очакваме коректно да попълните Вашите данни, за да бъде изпълнена успешно заявката! 

 

banner
Посещавате ли парк "Корминеш" с роднини или приятели, когато няма мероприятие?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.