facebook карта на сайта

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 17 февруари 2015, 14:45

Уважаеми жители на Община Челопеч,

Във връзка със стартиране на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с Постановление №18 от 02.02.2015г. на Министерски съвет, Ви уведомяваме, че методическите указания и образците на документи, необходими за подаване от Сдружението на собствениците за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ са публикувания в секция "Етажна собственост", подсекция "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".
Допълнителна информация и консултации може да получите от Миглена Кръстева - гл.спец. "ОПП", Стоянка Димитрова - гл.спец. "АИО и ГР" и Алиция Николова - гл.спец. "ОС" към Община Челопеч и на тел. 07185/25-50

banner
Посещавате ли парк "Корминеш" с роднини или приятели, когато няма мероприятие?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.