facebook карта на сайта

Пощенска кутия за предложения, сигнали и жалби

Начини за подаване на предложения, сигнали и жалби:

  1. Център за услуги и информация на гражданите в Община Челопеч
  2. Телефон: 07185/25 50
  3. Факс: 07185/23 60
  4. e-mail: ob_chelopech@chelopech.org

Три имена:
Телефон:
Адрес:
E-mail адрес:
Съобщение:
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.