facebook карта на сайта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧАдрес за кореспонденция: 
обл. Софийска, община Челопеч, с. Челопеч 2087, бул. "Трети март" №1

Тел.: 07185/2550

Факс: 07185/2360

Интернет страница:
 www.chelopech.org

Електронна поща:
 ob_chelopech@chelopech.org

Работно време на общинска администрация: 08:00 - 16:30 часа

Работно време на Центъра за услуги и информация на гражданите: 08:00 - 16:30 часа 

Приемно време на кмета на общината: Всеки вторник от 09:00 до 12:00 часа


banner
Посещавате ли парк "Корминеш" с роднини или приятели, когато няма мероприятие?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.