facebook карта на сайта

III ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ "МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ" ЧЕЛОПЕЧ 2019 г.


ІІІ
-ти Фестивал  за  млади  изпълнители

„Моята песен за България“ Челопеч 2019 г.

 

    Третият фестивал „Моята песен за България“ Челопеч ще се проведе на 31.05 и 01.06.2019 г. в парк „Корминеш“, община Челопеч.
 


В конкурсната програма могат да вземат участие индивидуални изпълнители и вокални групи разделени в следните възрастови групи:
 

1.Индивидуални изпълнители

- Първа група - до 9 г.

- Втора група – 10г. - 12г.

- Трета група - 13г. -15г.

- Четвърта група - 16г. -18г.


2.Камерни състави (Дует, Трио, Квартет)

- Първа група – до 12г.

- Втора група – 12г.-18г.


3.Вокални групи

- Първа група – до  12г.

- Втора група – 12г.-18г.

 


НАГРАДИ

Гран при - награда на кмета на община Челопеч за „Нова песен за България“ – 1 500 лв.

Забележка: Нова песен за България е песен, която не е издавана на диск и не е популяризирана по други фестивали и електронни медии ( видео каналите You Tube и Vbox 7, както и всякакъв вид социални мрежи не  са електронни медии по силата на Закон за електронните съобщения и Закон за радиото и телевизията).

При установяване на неверни или подвеждащи данни в заявката за участие, наградата се отнема.

- Първа, втора и трета награда за всички възрастови групи –  грамота и статуетка

- Награда на детското жури

- Награда за вокален педагог

- Награда на общинска администрация

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
 
Всеки участник заплаща такса 5 лв.
За вокални групи над 10 човека - 50 лв. общо.
Такса участие се заплаща за всяка категория, в която ще участва дадено лице или група.

Разходите за транспорт, храна и нощувки са за сметка на участниците.


Всеки участник до 16 и до 18 години е задължително да попълни "Декларация за съгласие за обработка на лични данни".

Заявки за участие се приемат до 10 май 2019г. на:

      e-mail: ob_chelopech@chelopech.org

      тел.:  07185/25-50
                0882453161

              


Таксата за участие в конкурсната програма може да се заплати по следната банкова сметка:

 

BG78IORT80943100294701

BIC IORTBGSF

"Инвестбанк" АД - София клон Витоша

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.