facebook карта на сайта

ОБА ЧЕЛОПЕЧ ВЪВЕДЕ ОБЩА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) НА РАБОТАТА СИ

Общинската администрация отговаря за благосъстоянието на населението на Челопеч.
За да се управлява качеството на работа на служителите, от 2018г. започна използването на ОБЩА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF). Това е безплатен метод и е предназначен за държавната администрация. Администрацията се самооценява по КРИТЕРИИ:


КАК СЕ ПРАВЯТ НЕЩАТА:

1.       Как Кметът изпълнява ролята си да управлява и как осъществява контакти с всички заинтересовани страни?;

2.       Общината има ли стратегия и план за изпълнението й?;

3.       Стимулира ли се развитието на служителите и тяхното активно включване в процесите?;

4.       Развиват ли се ключови партньорства и използват ли се ефективно всички налични ресурси?;

5.       Кои са ключовите процеси в администрацията?;


КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ:

6.       Удовлетворени ли са гражданите от предлаганите услуги?;

7.       Доволни ли са служителите от работата си и чувстват ли се достатъчно ангажирани с нея?;

8.       Допринася ли общината за устойчивото развитие на обществото и как изразява социалната си отговорност?;

9.       Постигнати ли са целите на организацията?;

ОбА приключи самооценката по по-горните критерии през м. август 2018г.. Екипа от служители извършили оценката е предложил 42 МЕРКИ за подобрение работата на администрацията.

 

ПОЛЗИ:

-          Подобряване качеството на услугите, за да са удовлетворени гражданите.

-          Подобряване комуникацията на служителите, за да се повиши мотивираността им.

-          Ръководството да успее да изпълни заложената мисия и цели и да подобри партньорските взаимоотношения.

-          Улесняване на процесите в организацията.

-          Ресурсите да се използват по най-добрия начин.

-          Възможност за въвеждане на подобрения и иновации.

 

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.