facebook карта на сайта

II ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ "МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ" ЧЕЛОПЕЧ 2018 г.


ІІ
-ри Фестивал  за  млади  изпълнители

„Моята песен за България“ Челопеч 2018 г.

 

    Вторият фестивал „Моята песен за България“ Челопеч ще се проведе на 01 и 02.06.2018 г. в парк „Корминеш“, община Челопеч.
 


В конкурсната програма могат да вземат участие индивидуални изпълнители и вокални групи разделени в следните възрастови групи:
 

1.Индивидуални изпълнители

- Първа група - до 9 г.

- Втора група – 10г. - 12г.

- Трета група - 13г. -15г.

- Четвърта група - 16г. -18г.


2.Вокални групи

- Първа група – до  12г.

- Втора група – 12г.-18г.

 

   Освен награди в различните категории ще бъде присъдена Гран при - награда на кмета на община Челопеч за „Нова песен за България“ – 1 500 лв.

Забележка: Нова песен за България е песен, която не е издавана на диск и не е популяризирана по други фестивали и електронни медии ( видео каналите You Tube и Vbox 7, както и всякакъв вид социални мрежи не  са електронни медии по силата на Закон за електронните съобщения и Закон за радиото и телевизията).

При установяване на неверни или подвеждащи данни в заявката за участие, наградата се отнема.Програма


Петък

- 19:30 часа - Откриване на фестивала 

Събота
- 8:00-10:00 часа - Технически репетиции
- 10:00 часа - Начало на конкурсната част
- 19:30 часа - Гала концерт с участието на наградените първи места в различните категории.


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
 

Всеки участник заплаща такса 5 лв.

За вокални групи над 10 човека – 50 лв. общо.

Разходите за транспорт, храна и нощувка са за сметка на участниците.

 


Заявки за участие се приемат до 15 май 2018г. на:

    e-mail: ob_chelopech@chelopech.org

    тел.:  07185/ 25-50

             0885/191007  

             0886/188864

Таксата за участие в конкурсната програма може да се заплати по следната банкова сметка:

 

BG78IORT80943100294701

BIC IORTBGSF

"Инвестбанк" АД - София клон Витоша

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.