facebook карта на сайта

V МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ЗЛАТЕН ПРАХ" ЧЕЛОПЕЧ 2018г.


ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В БЪЛГАРИЯ!

 

През 2018 г. Международен  фолклорен фестивал „Златен прах“ ще се проведе от  19.07.2018 г. до 22.07.2018 г. в парк „Корминеш“, община Челопеч.

                                                               ПРОГРАМА:

19.07.2018 г. /четвъртък/

 

- Откриване на МФФ, представяне на международните групи участнички

 

20.07.2018 г. /петък/

- Вечерен концерт

 

21.07.2018 г. /събота/

 

- Конкурс за български фолклорни песни

 
- Вечерен концерт на международните групи и победителите от конкурсната част

22.07.2018 г/неделя/

 

- Конкурс за български фолклорни танци

- Концерт по официално закриване на МФФ с участието на победителите от конкурсната част и международните групи

 

В конкурсната част участват само български фолклорни колективи.

Таксата за участие в конкурсната програма може да се заплати по следната банкова сметка: BG78IORT80943100294701
BIC IORTBGSF "Инвестбанк" АД - София клон Витоша.

Контакти: 
2087 с. Челопеч, Община Челопеч,  обл. Софийска,  бул. „Трети март“ №1

тел.: 07185/2550

gsm: 0886-188-864

факс: 07185/2360
https://www.facebook.com/ob.chelopech

e-mail: ob_chelopech@chelopech.org

За общината

» ЗА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ,ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ 2017» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ
banner
Възползвате ли се от предоставяните услуги в Спортен комплекс "Хармония"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.