facebook карта на сайта

МОТО КЛУБ "СРЕДНОГОРИЕ"

 

Мото клуб "Средногорие" е учреден  и  официално регистриран през октомври  2007 година.

   По това време в Пирдопско - Златишката долина вече имаше засилени неформални контакти между почитателите на мотоциклетите изразяващи се в съвместни пътувания и редовни сбирки.
   Създаването на мото клуб беше логична еволюция на тогавашното положение, като инициативата дойде от Владислав Симов, който дотогава макар и да беше извън нашата среда вложи много желание за реализиране на идеята. Така се стигна до Учредителното събрание на което присъстваха 27 човека, събрание, на което всъщност всеки влагаше собствен смисъл в понятието "клуб", неговите цели, и път на развитие. В края на краищата клуба получи официална регистрация като сдружение с не стопанска цел с финансовата  подкрепа на Стойно Стойнов, тогавашен президент на Ротари клуб - Пирдоп.
   С течение на времето към клуба се присъединиха нови хора, някои напуснаха поради личностни или принципни различия, но основното ядро като цяло е едно и също.
5 години по-късно мото клуб "Средногорие" изживя детската си възраст и е единствената мото организация с официална регистрация на територията на Пирдопско - Златишката долина.
   През 2008 година проведохме първия национален мото събор с гости от страната и чужбина, през същата година получихме статут на пълноправен член на Българската Мотоциклетна Асоциация.    Проведени мероприятия с ранг "Национален мото събор" през 2008, 2009, 2010, 2012,  2013, 2014, 2015, а 2016 г. се проведе мото фестивал с подкрепа на общините Челопеч, Чавдар и "Дънди Прешъс Метал" ЕАД.
Партньорства с Организации и посещения на мото мероприятия, организация на традиционните годишни откривания на мото сезона в долината, клубни мото екскурзии и индивидуален мото туризъм.

Провеждат се редовни сбирки в клубната къща  на клуба.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.