facebook sitemap

ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ 2017

Фестивал  за  млади  изпълнители

„Моята песен за България“   Челопеч

 

 

   Фестивалът ще се провежда  ежегодно през  месец юни в община Челопеч на амфитеатралната сцена на  парк „Корминеш“. 
   Характерът ще е конкурсен и могат да участват индивидуални изпълнители и вокални групи в няколко  възрастови групи до 18 годишна възраст. 
   Изпълненията в конкурсната част ще се оценяват от професионално жури.
 

    Фестивалът цели популяризиране на българската песен, разпалване на родолюбиви чувства у подрастващите, насърчаване  изявата на млади изпълнители в певческото изкуство, стимулиране създаването на нови песни за България.

banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.