facebook карта на сайта

СЪСТЕЗАНИЕ ,,МЛАД КУЛИНАР“

Публикувано на 31 януари 2014


На 30.01.2014г.в ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе състезание  ,,Млад кулинар“  по проект BG051PO001-4.1.5. - 0155 „ Заедно можем повече за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Челопеч“ финансиран по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 .В състезанието участваха ученици от пети и шести клас, разделени в отбори по 12 момичета и момчета. Предизвикателството, което бе поставено пред тях беше приготвянето на солена палачинкова торта и тирамису. Участниците сами избраха имена  за отборите си и  изработиха стикери с отличителни знаци - ,,Черешката на тортата“ и ,,The kings of the kitchen”.

Жребий определи кой отбор какво да приготви- предястие или десерт. Младите кулинари се ориентираха много бързо - капитаните разпределиха задачите между състезателите, които  се погрижиха да оползотворят всички предоставени им продукти. Декорацията също беше на ниво. Преди финала работните им места бяха грижливо почистени и подредени. Най - активните , най- атрактивните, най- сръчните и най- изкусните в кулинарията бяха наградени с почетни грамоти.Членовете на журито- г-жа Т.Цонкова- мл.експерт ,,Образование, култура и ВО“ в общината, г-жа В. Панджерова- директор на училището и г- жа Н. Бантова- ст. учител по английски език и ръководител на клуб ,,Готварство“, се затрудниха при класирането.

В крайна сметка нямаше победени- всички бяха победители. Освен сладката гощавка, ,,готвачите“ получиха тениски и шапки с логото на проекта. Най- много се радваха на брошурите с рецепти и техни снимки, които подготвиха паралелно със заниманията си по готварство, а община Челопеч се погрижи за издаването им. Интересът към готвенето у учениците може да провокира продължаване на дейностите на клуба, дори след приключване на проекта.

Нонка Бантова- ръководител на клуб ,,Готварство“

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.