facebook sitemap

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Публикувано на 30 декември 2013


ДО

Г-Н АЛЕКСИ КЕСЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕСЯКОВ,

 

 

         Бих искала да изразя дълбоката си благодарност за оказаното съдействие при организирането на „Седмица на Вяра, Надежда и Любов“ и Фестивал за поп и рок музика – София 2013“, които проведоха в подкрепа на Националната благотворителна кампания „Нека бъдем по-добри“ за изграждане на Център за лечение и рехабилитация на хора, пострадали при инциденти и хора в състояние на „будна кома“.

         Целта на кампанията е да се намери трайно решение за предоставяне на специализирана медицинска и социална помощ за хора, изпаднали в това състояние, като това се превърне в национална политика и приоритет.

         Позволете ми да изкажа своето искрено възхищение от работата на екипа Ви, който дава категоричен пример как заедно бихме могли да работим по общите национални проблеми.

         Надявам се, че и занапред ще можем да разчитаме на Вашето съдействие и ще продължим практиката за съвместно реализиране на бъдещи културни и социални проекти.

 

 

С уважение,

 

 

АЛБЕНА АТАНАСОВА                                                                      София, 2013 г.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.