facebook карта на сайта

ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВ С НАСАЖДЕНИЕ ОТ МАСЛОДОЙНА РОЗА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕЛОПЕЧ

Публикувано на 27 септември 2013


Ø  ПРИЧИНИ:

В с. Челопеч площта на селскостопанската земя е около 18 600 дка., от която се обработва едва4 500 дка. Осезаем е проблема с пустеещите земи. Повечето собственици на земеделска земя нямат възможност да обработват и получават доход от недвижимата си собственост.

По предварително изследване на почвите в землището на Челопеч, се установи замърсеност на същите с тежки метали.

            Всеизвестно е, че всеки ресурс на планетата е изчерпаем, така и залежите на златно-медна руда, също са изчерпаеми.Ето поради тази причина нека да погледнем с перспектива, като си представим момента, когато рудника в Челопеч спре своята дейност и заетите лица останат без работа.

            Въпреки, че за последните 11 години е снижен процента на трайно безработните лица от общината, проблем е заетостта особено при жените. Ниските доходи са ежедневна болка на много млади семейства и пенсионери.

 

Ø  ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Община Челопеч иска да проучи мнението на хората от Челопеч, за това, да се инвестира в проект, предвиждащ създаване на масив с насаждение от маслодайна роза от около 100 дка в землището на с. Челопеч. За общинските и частни имоти попадащи в предварително избрания масив, ще се сключи договор за наем  за срок от 20 години с частен предприемач, който ще се ангажира със стопанисването на розовите насаждения. Клаузите на същия , ще предвиждат наем от две части:

- ежегоден, фиксиран наем на декар, за целия срок  на договор;

                - процент от дивидента от добива след 3-та година, на декар.

Общината ще бъде гарант  по спазване, както ангажиментите на предприемача по договорите, така и при реалното определяне на дивидента, от което ще зависи втората част от наема.

 

Ø  ПАРТНЬОРСТВО

Първоначалната инвестиция за създаване на розовия масив ще се осигури от община Челопеч. Възвращаемост на същата се очаква да се получи от очакваните дивиденти от продукцията за общинските земи.

Частният предприемач, ще управлява проекта и ще носи отговорност за изпълнението му. Общината, ще осъществява пряк контрол.

            Предвижда се и последващо разширяване на обхвата на проекта, както от към площи, така и с производство, розоварна и т.н.

 

Ø  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.      Намаляване на площта на пустеещата земеделска земя;

2.      Биопроизводство на маслодайна роза, която не извлича замърсители от почвата и ще се отглежда по начин, позволяващ сертифицирането на продукта като „био“. Такава продукция е по-конкурентноспособна и по-скъпо платена, с гарантиран пазар и износ;

3.      Създаване на алтернативен бизнес, осигуряващ работни места. Възможност за почасова заетост, за подпомагане на доходите на всички желаещи. Наемодателите, ще получават доход от собствеността си;

4.      Възможност за развитие на проекта – увеличаване на площите,последващо производство и т.н.;

5.      Възстановяване на съществувала поливна инфраструктура, от което могат де се възползват и други предприемачи;

 

Обръщам се към Вас, с молба всеки, който е загрижен за своето и за бъдещето на своите деца, да даде мнение и направи предложение по отношение на тази проектна идея.

Очакваме ги, чрез Центъра за услуги и информация на гражданите в Общинска администрация Челопеч или тел: 07185/2550; факс: 07185/2360; e-mail:ob_chelopech@chelopech.orgфорума на електронната страница на общинатаwww.chelopech.org; пощенска кутия за мнения.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Подкрепяте ли отпадането на всички противоепидемични мерки, въведени до момента, от 01.02.2021г.?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.