facebook sitemap

Самодейците при НЧ „Труд и постоянство 1901” на турне в Р. Сърбия

Публикувано на 25 юли 2013


От  18 юли до 21 юли в град Връчин, Република Сърбия самодейците от танцовите състави при НЧ” Труд и постоянство 1901” с. Челопеч, взеха участие в поредното издание на Международен Фолклорен Фестивал „ Крени Коло – Връчин 2013”. Във фестивала участие взеха и представители от РРумъния, РГърция, РБългария и 9 състава от РСърбия.

 Невероятното изпълнение на танци от различни фолклорни области на България, съчетани с костюмите характерни за областта, допринесоха за успеха и бурните аплодисменти на публиката, дошла от всички краища на Сърбия, да се наслаждава на колорита и фолклора на тези толкова близки, но същевременно и различни нации. До късно вечер из града се носеха песни и танци, миришеше на прясно изпечена плескавица и се лееше сръбско пиво.

По покана на кмета на Община Гроцка, самодейците посетиха  сградата на общината, запознаха се с културното и просветно дело, както и с историческото наследство на общината. В знак на благодарност, приятелство и партньорство, г-жа София Торолова- председател на читалището и кмета на общината  си размениха подаръци и рекламни материали от Община Гроцка и Община Челопеч.

Г-жа Торолова благодари на организаторите и лично на г-н Зоран Маринкович – президент на КУД „ Стеван Щърбац „  за поканата, добрата организация , за вниманието и положителните емоции, които ще останат завинаги в сърцата и душите на всеки един участник. За самодейците участието във фестивала и великолепното представяне  е  стимул за повишаване качеството на изпълнение и устрем към покоряване на нови национални и международни сцени. То е и едно начало на нови приятелства и партньорства .  

Самодейците участваха и в културните празници на гр.Смедерево и гр.Ковин.

 

Г-жа  София Торолова изказва от свое име и от името на самодейците огромна благодарност към ръководството на Община Челопеч и лично на инж. Алекси Кесяков за възможността съставите да участват  в Международен Фолклорен Фестивал „ Крени Коло – Връчин 2013“ Република Сърбия. Без финансовата подкрепа на Община Челопеч, участието на самодейците от НЧ „Труд и постоянство – 1901” – Челопеч нямаше да е възможно.

 

Г-жа Торолова  изказва благодарност и към  ръководството на „ Челопеч майнинг„ ЕАД и лично на г-н Николай Христов за проявеното разбиране при осигуряване на транспорта до фестивала, за тяхното дългогодишно приятелство и партньорство.

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.