facebook sitemap

Екскурзия на пенсионерите в Котел, Жеравна и Медвен

Публикувано на 23 юли 2013В изпълнение на програмата на Сдружение „Клуб на пенсионерите – Челопеч“ за 2013година на 15 и 16 юни ръководството на дружеството ,г-жа Христина Пенева, Радка Радева и с активната помощ на г-н Никола Берберов бе проведена двудневна екскурзия с маршрут: Сливен, Природен парк „Карадндила ”,Медвен, Жеравна ,Котел.

Това са родните места на бележити българи,оставили  трайна следа в национално освободителната борба.

 Медвен -  Захари Стоянов ,Котел-Георги Раковски , Сливен-градът на 100- те войводи ,Жеравна –родно място на Йордан Йовков  -един от колосите на българската литература .

       В първия ден от екскурзията посетихме природен парк „Карандила ” намиращ се около Сливен.

Посетихме къщата на Сава Филаретов,паметника на Хаджи Димитър заедно със Стефан Караджа,  видни ученици на Георги Раковски, които събират и въоръжават чета от 125 доброволци,повечето от които получили военно обучение във втората българска легия на  Г.Раковски.

Четата преминава р.Дунав близо до устрието на р. Янтра на 06.07.1868г . Сражава се с турските потери, напредва към Балкана.Живялслед Освобождението и стигнал до Председател на Народното събрание.

            Жеравна-запазила архитектурата на Възраждането,връщайки ни към времето от неповторимите разкази и произведения на родилия се тук Йордан Йовков .

Йовков живял  преди малко повече от един век ,но и днес е наш съвременник.

Неповторимите разкази „Албена ”,, Старопланински легенди”,,Шибил”и др. ни трогват и сега и ни карат да се връщаме пак и пак към тях .

Учителствал в Добруджа,военен кореспондент и чуждестранен дипломат в Букурещ,дребен чиновник в София.Но сред този обикновена биография се крие образа на рядък хуманист,един от най –даровитите българи ,които е раждала нашата земя.

             Котел-красиво малко градче запазило българщината ,бита напредците си предавани от поколение на поколение с пъстрите котленски килими.

Котел е родното място на Георги Раковски- автор на поемата „Горски пътник” възпял хайдушките чети, създател на Легия за Освобождаването на България. Градът е родно място на  Петър Берон ,Георги Мемерчеви др.

 

За всичко, което видяхме по време на двудневната ни екскурзия,сърдечни благодарности на администрацията на с. Челопеч и лично на г-н Кесяков кмет на община Челопеч.

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.