facebook sitemap

Републиканския шампионат по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението”

Публикувано на 04 юни 2013


ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

 

ПЪРВИ КРЪГ

от Републиканския шампионат по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението”

08  09 юни 2013 г. с. Челопеч

 


РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на

 

ПЪРВИ КРЪГ

от Републиканския шампионат по приложно колоездене

“Младежта за безопасност на движението”

 08-09 юни  2013г. в с. Челопеч

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

v Община Челопеч

v Клуб по приложно колоездене Челопеч

v НДПК

v БЧК

v КАТ – пътна полиция Пирдоп

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

инж. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ – Кмет на община Челопеч

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ

СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ – Председател на НДПК към СБА

Д-р ЖИВКА ДИМИТРОВА – НС на БЧК

 

ГЛАВНО СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:

 

Директор: Сашка Вътева - ОбА Челопеч

Главнен съдия:  Милчо Крумов – гр. Монтана

Съдия :               Д-р Ж. Димитрова -  БЧК София

                                                                                                            

УЧАСТНИЦИ:

Клубове от страната по приложно колоезденеПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

 

 

08.06.2013год. ( събота)

 

До 14.00 часа - Пристигане на отборите в с.Челопеч и настаняване в хотел

                            гр. Пирдоп

15.00 часа - Техническа конференция  с ръководителите на отборите, главното

                      съдийско ръководство  и    проверка на документите в сградата на

                      ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий ”  с. Челопеч

16.00 часа -  Решаване на  индивидуален теоретичен тест по ЗДП,

                       актова зала ОУ

17.00 часа -   Решаване  на индивидуален  тест – Тех.  владеене на велосипед

                   

20.00 часа – Официална  вечеря на участниците , осигурена от община Челопеч

 

 

 

09.06.2012 год.  (неделя )

 

8.45 часа -   Пристигане на отборите в двора на ОУ Челопеч  

9.00 часа -   Официално откриване на състезанието

9.30 часа -   Майсторско управление  на велосипед по техническа пътека

11.00 часа -  Управление на велосипед  на детска площадка  или в условия на 

                      реална пътна обстановка ( по решение на съд. ръководство)

12.00 часа – Организиран обяд / свободно време

13.00 часа -  Изпит по БЧК ( първа помощ)

14.30 часа -  Награждаване на победителите

 

                       Отпътуване на  отборите.

 

 

                                                                                                  

„  НЕКА ПОБЕДИ ПРИЯТЕЛСТВОТО

МЕЖДУ ДЕЦАТА И ОТБОРИТЕ   ”

 

 

 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.    Състезанията се провеждат с велосипеди на домакина.

2.    Дневни и квартирни пари съгласно Наредбата за финансово осигуряване на НДПК.

3.    Организаторите и главното съдийско ръководство си запазват правото да правят промени в програмата на състезанието, според възникнали проблеми, за които своевременно да бъдат уведомени ръководителите на отборите.

4.    Нощувки за сведение на участниците – хотел с цена до 20,00лв.

5.    Община Челопеч ще поеме разходите  на всички състезатели и треньори участници в РШ за вечеря на 08 юни и обяд на            09 юни 2013г.

 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ

 

1.    Всеки отбор   се състои от 2 момчета и 2 момичета като в крайното класиране се вземат  четирите резултата.

2.     В състезанието по приложно колоездене „Младежта за безопасност  на движението” – могат да вземат участие деца на възраст 10-15 год. , родени в периода 2003-1998г. , считано към 31.12.2013г.

3.    Деца родени  през 2004г. не се допускат за участие.

4.    Всеки отбор предоставя в гл. съдийско ръководство отборна заявка  с ксерокопия  от актовете за раждане и заверен медицински преглед на състезателите.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

 

Заявки за участие ще се приемат до 03.06.2013 год. на адрес:

 

с. Челопеч, бул. „Трети март” №1

тел.: 07185/2550, факс:07185/2360

GSM: 0886 890 405 - Сашка Вътева

 

Моля заявете и броя за нощувките.

Неподалите заявка клубове в срок няма да бъдат допуснати до участие в състезанието.

 

Транспортни връзки:

от гр.София    - автобуси на фирма “Калея”

Автогара „Сердика” – срещу Централна гара

Часове на тръгване –  9,00  /  15,15  часа

 

От гр. София – автобуси на фирма Анкор Травел ЕООД

Автогара „Сердика” – срещу Централна гара

Часове на тръгване –8,00 / 10,00 / 14,00 / 16,00 / 18,00 / 20,00 часа

 

 

НАГРАДИ

 

 

Община Челопеч ще  връчи награди както следва:

 

І. ИНДИВИДУАЛНО:

 

Момичета  и момчета

Първо място – медал + предметна награда

Второ място -  медал + предметна награда

Трето място – медал +  предметна награда

Четвърто място  - предметна награда

Пето място  -        предметна награда                                 

Шесто  място –    предметна награда

 

І.  ОТБОРНО:                                       

                                              

Първо място – купа

Второ място – купа

Трето място  -  купа

 

 

Специална награда

на инж. Ал. Кесяков

Кмет община Челопеч

 

 

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.