facebook sitemap

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЧЕЛОПЕЧ

Публикувано на 04 април 2013


 Учениците от І  клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Челопеч  с гордост заявиха пред родители, гости и учители, че вече могат да четат. На изпълненото с емоции тържество „Празник на буквите“, те се разделиха с първото си другарче – Буквара и посрещнаха новата си приятелка – Читанката.

Тържеството  започна със спор между буквите А и Я. Всяка от тях се надяваше да стане царица на празника.

     С неповторими стихотворения учениците изброиха буквите от първата А до последната буква Я , както и множество думи започващи с всяка от тях. Изпълниха чудесната песничка „Азбука“ , с която показаха че знаят и реда на буквите в азбуката. Тъкмо изпратиха своето Букварче и посрещнаха неговата сестричка – чудната Читанка, и на тържеството  се появи Баба Яга. Тя пожела да узнае дали децата са послушни и задружни. За нея били много сложни всички знаци, букви, правила и изчисления, но реши да провери дали наистина децата могат да четат. Тя даде на всяко дете листче с непознат текст за да се увери, че няма да направи грешка и да изяде някое непослушно  дете. Макар и притеснени учениците успяха да се справят с поставената задача от Баба Яга  и показаха на всички, че вече могат да четат. След това изпитание учениците, които посещават СИП – английски език показаха , че могат да пеят и рецитират не само на български , но и на английски език.

    За награда всеки ученик получи грамота  „ВЕЧЕ МОГА ДА ЧЕТА“ , но изненадите не свършиха до тук.

     Госпожа Панджерова – директор на училището,връчи Поздравителен адрес  на учениците от първи клас. Поздрави първокласниците с празника на буквите като им пожела и занапред да се учат всеотдайно, да обичат книжките и да се включат в света на голямото „ малко четене“.

Първокласниците получиха като подарък от директора на училището, екскурзия до гр. Копривщица, където да посетят „Жив музей на образованието“ и да вземат участие във възрожденски  урок.

       След този невероятен подарък , учениците получиха своите читанки, които разглеждаха с неподправен интерес и прочитаха заглавията на любими приказки.

      Родителите  също поздравиха  децата и зарадваха всяко дете с книжка, в която по азбучен ред са подредени  любими приказки.

       Веселият празник завърши с празнична торта, специално приготвена за тържеството с всички букви от българската азбука.

 

                                                               Александра Илиева

                                                               Старши учител начален етап

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.