facebook sitemap

Община Челопеч първа в района с два международни стандарта ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005

Публикувано на 31 януари 2013


През месец март 2012 год. инж. Алекси Кесяков,  кмет на община Челопеч, взе решение за разработване, внедряване  и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в общинска администрация Челопеч.

   В продължение на няколко месеца работа общинска администрация Челопеч, успя да приведе своята дейност в съответствие с изискванията на стандартите.

   През месец Декември 2012 год. бяха проведени  Одит Етап І и Етап ІІ, които завършиха с 0 /нула/ критични и 0 /нула/ второстепенни несъответствия и само две препоръки. Януари 2013 общината получи сертификати с №HU13/6720 и №HU13/6721 със срок на валидност от 18.01.2013 до 17.01.2016 год.

      Двата стандарта са много тежки  както за внедряване, така и за поддържане. Внедрявайки ги община Челопеч гарантира вътрешната организация на сигурността, работата със физически и юридически лица, управление на персонала, физическа сигурност, контрол на достъпа, сигурност при придобиване, разработване и поддържане на информационни системи, управление на инциденти, непрекъснатост на дейността, както и по-голям успех при кандидатстване по оперативни програми и проекти, тъй като това добавя допълнителен бонус точки при одобрението им.

     Основната цел на въвеждането на стандартите  са осигуряване на наличността, целостта и конфиденциалността на информацията в общинската администрация, намаляване на риска от загуби, предизвикани от инциденти с информационната сигурност и гарантиране на непрекъснатост на работата   в случаи на извънредни ситуации и кризи.     

    Стандартизирайки се община Челопеч, вече ще може да предприеме действия  по включване   в електронното правителство и да предлага услуги по електронен път, което е нашето следващо предизвикателство, по което ще започнем да работим.

      Със сертифицираната  интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005, община Челопеч е първата в района, която може да се похвали с покриването на двата стандарта. 

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.