facebook карта на сайта

ОТКРИВАНЕ НА ГЛАВЕН ПЪТ

Публикувано на 30 октомври 2012


На 25.10.2012г.на пл. „Освобождение“ в с. Челопеч, г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие  и благоустройството, г-н Маркус Репник – постоянен представител на Световната банка за България и инж. Алекси Кесяков- кмет на община Челопеч прерязаха лентата на ЛОТ 4 от рехабилитиран път І-6 „ София – Пирдоп“ с дължина 55,396 км находящ се на територията на район Кремиковци, община Елин Пелин, община Горна Малина, община Мирково и община Челопеч - Софийска област.

Проектът е на стойност 24 809 421 лв. без ДДС. Финансирането на дейностите е осигурено от Световната банка за възстановяване и развитие, съвместно с министерството на финансите чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.

На събитието присъстваха представители на сдружение „ПАМ – 2009“ строителния надзор, инж. Цоло Вутов – управител на „Геотехмин“ ООД, представители на местната власт, бизнеса и жители на с. Челопеч.

В словото си г-н Репник каза,че „ Пътищата са нашите връзки, те свързват хора, идеи и стоки“ и изрази удовлетворението си от ползотворното сътрудничество между Световната банка и Министерството на благоустройството.

Министър Павлова увери присъстващите, че министерството продължава усилено да работи по всички финансирани споразумения за ремонт на пътищата, като изрази надежда през следващия програмен период ще бъде осигурено финансиране за рехабилитация на ІІ и ІІІ класна пътна мрежа и повече общински пътища.

 С пожелания за здраве, късмет и безопасно пътуване по рехабилитираният участък беше плиснато менче с вода.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.