facebook карта на сайта

КУРС "КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ" ЗА ПЕНСИОНЕРИ

Публикувано на 21 август 2012


Програма „Глобални библиотеки - България“, която е факт от м.май 2011г. със Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата, програма ПРООН за развитие, община Челопеч и НЧ „Труд и постоянство 1901“ предоставя следните възможности на желаещите потребители:

·         да търсят информация в интернет или да ползват услуги чрез интернет;

·         ползване на ел.поща;

·         ползване на скайп или други програми за комуникация;

·         да заемат библиотечни документи чрез виртуални посещения в библиотеката;

  Община Челопеч като партньор по проекта финансира:

·         оборудването на работните места / бюра, столове/ 

·         изграждане на ел. мрежа и локална мрежа между компютрите

·         месечна такса интернет 

·         техническа поддръжка на осигуреното по програмата оборудване

 

Към настоящият момент в библиотеката на Читалището се провежда курс по компютри за пенсионери, с цел придобиване нови знания и умения как да ползват компютър и как да си служат интернет. В момента се обучават 5 човека, като трима от тях идват сутрин, а двама - следобед. Записаните за втория етап е необходимо да изчакат да приключи обучението на сегашните курсисти, тъй като броя на оборудваните места е три, а интересът от страна на хората в пенсионна възраст е доста голям.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.