facebook карта на сайта

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Публикувано на 03 февруари 2012


                                          ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ  ЗА 2012 г. И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2011 год.  НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 

  

Уважаеми съграждани, 


През месец февруари предстои приемането на Бюджета на Община Челопеч  за 2012 година. Общинския бюджет е публичен и за нас е важно местната общност да прояви интерес и пряко да участва в процеса на изготвянето му, както и да се информира за неговото изпълнение - пряко да участва при вземане на решения. Общественото, публичното обсъждане на основните параметри на отчета за 2011 година и проекта на бюджет за 2012 година на Община Челопеч е начин да сближим вижданията си за бъдещото развитие и просперитет на нашата местна общност, за превръщане на  общината в населено място с европейски вид, предлагащо най-добри условия за живот и икономическо развитие. Обсъждането на Проектобюджет 2012 и отчета за изпълнение на Бюджет 2011г. ще се проведе на 13 ФЕВРУАРИ 2012. (понеделник), в малката зала на Читалище “Труд и постоянство 1901” от 14.00 часа.

Поканата е на основание чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети и чл.26 от Наредбата за съставянето, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.


Работният вариант на проекта за бюджет и съпътстващите материали във връзка с общественото обсъждане ще бъдат достъпни за разглеждане от 05.02.2012 год. 
 в секция "ОБЩИНСКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,  ......"  

 

  

С уважение,

АЛЕКСИ КЕСЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.