facebook карта на сайта

ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ

Публикувано на 24 януари 2012Община Челопеч стартира кампания за набиране предложения за избор на имена на две  улици.

Вашите предложения  може да изпратите на  e-mail адрес: ob_chelopech@chelopech.org, факс: 07185/2360  или да ги депозирате в Центъра за услуги и информация на гражданите в общината.   Предложенията трябва да бъдат придружени с кратка аргументация за конкретния избор на име.


Краен срок за приемане на предложения 15.02.2012 год.

Списък на съществуващите  улици в Челопеч към 25.01.2012 год.:


бул. „Александър Стамболийски”, бул. ”Бели сип”, бул. „Двадесет и трети септември”, бул. ”Дружба”, бул. „Мургана”, бул. „Рудничар”, бул. „Съединение”, бул. „Трети март”, ул. „Баба Куна”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Васил Левски”, ул. „Воздол”, ул. „Възрожденска, ул. „Върбица”, ул. „Генерал Брок”, ул. „Генерал Дандевил”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Георги Раковски”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „ДамеГруев”,   ул. „Димчо Дебелянов”, ул. „Драва”, ул. „Здравец”, ул. „Зорница”, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Вазов”,   ул. „Иван Сираков”, ул. ”Изгрев”, ул. „Калето”, ул. „Кирил и Методий, ул. „Кокиче”, ул. „Липа”, ул. „Любен Каравелов,   ул. „Миньорска”, ул. „Никола Вапцаров”,  ул. „Опълченска”, ул. „Пейо К. Яворов”, ул. „проф. Алипи Матеев”, ул. „Славчо Вълков”,  ул. „Средна гора”, ул. „Стара планина”,  ул. „Студен кладенец”,   ул. „Тодор Влайков”, ул. „Филип Тотьо”, ул. Хан Аспарух”, ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Хемус”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Христо Смирненски”,  ул. „Цар Иван Асен I”, ул. „Цар Калоян”, ул. „Цар Самуил”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Цвятко Кънчев”, ул. „Червени камък”,  ул. „Черковна”, ул. „Юрий Гагарин”,  ж.к. „Младост”, пл. ”Освобождение”

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.