facebook карта на сайта

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ЧЕЛОПЕЧ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ЧЕЛОПЕЧ от януари 2017г.
 

Във връзка с възникващите въпроси за качеството на питейната вода в село Челопеч, ежемесечно ще се извършва изпитване  от специализирана лаборатория, за микробиология и остатъчен хлор от различни точки на населеното място. Протоколът с резултатите ще публикува.
 

1.      „Годна ли е за пиене водата в чешмите ни? Има ли опасност от стомашно-чревни заболявания?“

Отговорът на този въпрос ще получите, като проследите от Протокола за изпитване показателите 1, 2, 3 и 4 – различните видове микроорганизми. Допустимата им стойност е „0“. За м. януари наличието на микроорганизми в питейната ни вода е „0“ – напълно отговаря на нормите.
 

2.       „Водата мирише на химикали. Много хлор й слагат в пречиствателната станция.“

 

В пречиствателната станция се извършва автоматизирано пречистване на питейната вода от  вредните микроорганизми посредством натриев хипохлорид. Ежедневно операторите извършват лабораторно изследване, за това, дали остатъчния хлор в пречистената вода е в допустими норми, за да достига до нашите граждани пречистена от микроорганизми вода и вода с безвредни нива на хлор. Допустимото ниво на остатъчен хлор в питейната вода вижте от Протокола за изпитване – може да е до 0,3 - 0,4. Както се вижда, за м. януари стойността на този показател е в норма, доста под максимално допустимото – 0,22.

 

Подстраници

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.