facebook карта на сайта

ОДЗ "ХАНС КР. АНДЕРСЕН"

Контакти:
Обл. Софийска, Община Челопеч, 2087 с. Челопеч, ул. "Любен Каравелов" №12
тел. 07185/ 25-91
факс: 07185/23-60
е-mail: odz@chelopech.org

На територията на община Челопеч функционира Обединено детско заведение “Ханс Кристиян Андерсен” със 72 деца, разпределени в 4 групи, от които една яслена. Броят на групите и децата в групите е съобразен с условията на действащите закон и наредби на МОН. Подготовката на децата за училище се извършва в подготвителни групи към ОДЗ. Сградата е в отлично състояние и с прекрасна материално-техническа база. За обучението и възпитанието на децата се грижат 6 учителки и 11 души помощен персонал.

Снимки

banner
Посещавате ли парк "Корминеш" с роднини или приятели, когато няма мероприятие?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.