facebook карта на сайта

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

По Оперативна програма регионално развитие към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.2 - Жилищна политика,  Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради"  могат да кандидатстват  за изпълнение на мерки за енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради намиращи се в следните 36 градски центрове.

1. Благоевград            13. Карлово                               25. Разград

2. Бургас                      14. Кърджали                            26. Русе

3. Варна                       15. Кюстендил                           27. Свищов

4. Велико Търново      16. Ловеч                                   28. Силистра

5. Велинград               17. Лом                                      29. Сливен

6. Видин                      18. Монтана                               30. Смолян

7. Враца                       19. Пазарджик                            31. София

8. Габрово                    20. Панагюрище                        32. Стара Загора

9. Гоце Делчев             21. Перник                                 33. Търговище

10. Добрич                   22. Петрич                                 34. Хасково

11. Дупница                 23. Плевен                                35. Шумен

12. Казанлък                24. Пловдив                              36. Ямбол

По оперативните програми на европейския съюз еднофамилни частни жилища за енергийна ефективност /саниране/ не могат да кандидатстват. Тези програми са насочени само към многофамилни жилищни сгради / повече от три семейства/.

Еднофамилните жилища-  могат да кандидатстват за Кредит енергийна ефективност, който се предлага в  повечето банки.

Почти всяка банка дава възможност на всяко българско домакинство да получи безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% от размера на закупените съоръжения по програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома.

Кредитите се отпускат на:физически лица с доходи от постоянен трудов договор или пенсия;както и на клиенти с доходи от свободни професии.

 Кредита “Енергийна ефективност” може да се използва за следните технологии

/ дейности/: Закупуване и монтаж на дограма, изолация на стени, изолация на покрив, изолация на подове, печки и котли на биомаса, слънчева водонагряваща система, енергоефективни газови котли, бойлери и системи, термопомпени системи (климатици), сграднафотоволтаична система, газификационни системи и системи за централно отопление, рекуперативна вентилационна система

Всеки клиент сам избира фирмата доставчик, от която да закупи желаното оборудване. Едно лице може да кандидатства еднократно за конкретна дейност за едно жилище.
  Условията на кредит “Енергийна ефективност” във всяка банка са различни, като сума, годишен лихвен процент, отстъпки и др.

 Кандидатстването за кредит по Програмата за Енергийна ефективност става по следния начин:

  • Избирате желаното от Вас оборудване и вземете оферта от фирма-доставчик;
  • Визбраната от Вас банка попълнете Искане за отпускане на потребителски кредит и искане за участие в Програмата за Енергийна ефективност  - по образец и представяте необходими документи за кредит;

·         До няколко дни  получавате отговор дали сте одобрен за кредит и дали желаното от Вас оборудване е одобрено от консултантите по програмата.

·         След завършване на проекта и не по-късно от 4 месеца от датата на Договора за кредит, подавате искане за безвъзмездна помощ за завършен проект (образец от банката), като представяте:

    • протокол за извършени работи, подписан и подпечатан от фирмата (образец от Банката);
    • оригинална фактура;
    • касова бележка/копие от платежен документ,удостоверяващ плащането.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.