facebook карта на сайта

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 14.12.2012 год.

    Община Челопеч съобщава,  на  всички  избиратели, че във връзка с произвеждането на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ на 27.01.2013 год.   могат да подават писмени заявления за:

 
1. Гласуване с подвижна избирателна кутия на гласоподаватели с трайни увреждания  до 27.12.2012 год. включително.

 

 2. Подаване на заявления за  отстраняване   на    допуснати   непълноти  и грешки в избирателните списъци

до 19.01.2013 год. включително

 

Избирателните списъци са изложени както следва:

- Секция  001 - Читалищен клуб, пл.”Освобождение” №9

- Секция  002 – Хранителен магазин на “Освобождение Челопеч” ЕООД, ул.   “Георги   Раковски”   №17

и на интернет страницата на общината  

 www.chelopech.org, секция Национален референдум;                          

 

3. Подаване на Заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място  до 12.01.2013 год. включително;

 

4. Подаване на Заявления за вписване на гласоподаватели  в избирателните списъци, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в списъците по настоящ адрес до 12.01.2013 год. включително;

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
banner
Вие искате да получите повече информация от сайта за:
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.