facebook карта на сайта

КОНТАКТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ

2087 с.Челопеч,  бул. "Трети Март" №1

тел.: 07185/2550, факс - 07185/2360
еmail: ob_chelopech@chelopech.orgРаботно време на Центъра за услуги и информация на гражданите:
 08:00 - 16:30 часа 
Работно време на общинска администрация:
 08:00 - 16:30 часа
Приемно време на кмета на общината: Всеки вторник от 09:00 до 12:00 часа


 

 

Име

Длъжност

Вътрешен телефон

E-mail

РЪКОВОДСТВО

Алекси Кесяков

Кмет

111

a.kesyakov@chelopech.org

Нина Калоянова

Секретар ОбА

102

n.kaloyanova@chelopech.org

Цветомира Спасова

Финансов контрольор

103

spasova@chelopech.org

ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА”

Сашка Вътева

Директор “Дирекция”

107

s.vateva@chelopech.org

Татяна Цонкова

мл. експ. „Образование, култура и ВО”

107

t.conkova@chelopech.org

Фани Гърмидолова

мл. експ. „Човешки ресурси”

106

f.garmidolova@chelopech.org

Ненка Тороманова

мл. експ. „Устройство на територията, кадастър и регулация“

109

n.toromanova@chelopech.org

Кунчо Тороманов

гл. спец. „Устройство на територията и строителен контрол“

109

k.toromanov@chelopech.org

Стоянка Димитрова

гл.спец. “Административно информационно обслужване и гражданска регистрация”

 

114

 

s.dimitrova@chelopech.org

Алиция Николова

гл. спец. ”Общинска собственост”

110

a.nikolova@chelopech.org

Миглена Кръстева

гл.спец. “Общински проекти и програми”

112

m.krasteva@chelopech.org

Тереза Делчева

спец. “Екология”

112

t.delcheva@chelopech.org

Иванка Иванова

гл. спец.”Инфраструктура и благоустройство“”

110

i.ivanova@chelopech.org

Делка Генова

изпълнител „Куриер-чистач”

101

 

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНА”

Соня Механджийска

Директор “Дирекция”

103

sonya@chelopech.org

Дочка Питекова

инсп.”Местни данъци и такси”

115

d.pitekova@chelopech.org

Виктория Ганчева

гл.спец. “Работна заплата и каса”

105

v.gancheva@chelopech.org

Лиляна Бекярова

гл.спец.”ФСД, бюджет”

103

l.bekyarova@chelopech.org

Анка Данчева

спец.”Канцелария”

101

a.dancheva@chelopech.org

Радка Крайчева

техн. сътрудник ”Подпомагане и организиране работата  на Общински съвет”

116

r.kraicheva@chelopech.org

 

 

 

 

ДЕЖУРНИ ОбА

Татяна Иванова

 

Отговорник

113

t.ivanova@chelopech.org

 


За общината

» ЗА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ,ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ 2017» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ
banner
Възползвате ли се от предоставяните услуги в Спортен комплекс "Хармония"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.