facebook карта на сайта

КОНТАКТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ

2087 с.Челопеч,  пл. "Освобождение" №1

тел.: 07185/25-50, 20-15;  факс: 359/71069913
еmail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg ; www.chelopech.org  

                         Безплатен телефон за сигнали към община Челопеч:   0800 20 003

 

Име

Длъжност

E-mail

РЪКОВОДСТВО

инж.Алекси Кесяков

Кмет

kmet@chelopech.egov.bg

Нина Калоянова

Секретар ОбА

sekretar@chelopech.egov.bg

Цветомира Балъкова

Главен инспектор

Tsvetomira.Balakova@chelopech.egov.bg 

Станимир Тонев

Главен архитект

Stanimir.Tonev@chelopech.egov.bg

ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА”

Сашка Вътева

Директор на Дирекция Специализирана администрация"

Sashka.Vateva@chelopech.egov.bg 

Татяна Цонкова

мл. експ. „Опазване на околната среда, селско и горско стопанство и общинска собственост“

Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Ненка Тороманова

мл. експ. „Архитектура, строителство, кадастър и регулация“

Nenka.Toromanova@chelopech.egov.bg

Кунчо Тороманов

гл. спец. „Устройство на територията и контрол по строителството“

Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Стоянка Димитрова

гл.спец. “Гражданска регистрация, административно обслужване и информационна сигурност”

 

Stoyanka.Dimitrova@chelopech.egov.bg

Алиция Стоянова

мл. експ. ”Образование, проекти, връзки с обществеността и канцелария”

Alitsia.Stoyanova@chelopech.egov.bg

Миглена Кръстева

мл.експ. “Общински обекти”

Miglena.Krasteva@chelopech.egov.bg

Иванка Иванова

гл. спец. ”Социални дейности и здравеопазване“

Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Жанна Центовская

гл. спец. „Култура, спорт и туризъм“

Zhanna.Tsentovskaya@chelopech.egov.bg

Аника Чернева

гл.спец. “Благоустройство и инфраструктура”

Anika.Cherneva@chelopech.egov.bg

Делка Генова

изпълнител „Куриер-чистач”

 

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНА”

 

Директор “Дирекция”

 

Фани Гърмидолова

мл. експ. „Човешки ресурси”

Fani.Garmidolova@chelopech.egov.bg

Лиляна Бекярова

гл. счетоводител

Lilyana.Bekyarova@chelopech.egov.bg

Цанка Павлова

Счетоводител

Tsanka.GavrilovaPavlova@chelopech.egov.bg

Анна Джонгова 

инспектор ”Местни приходи, търговия и каса”

Anna.Dzhongova@chelopech.egov.bg

Радка Крайчева

ст. спец. ”Организационно и техническо подпомагане на ОбС Челопеч”

Radka.Kraycheva@chelopech.egov.bg

Цветелина
Лилова

ст. спец. „Техническо и материално осигуряване и архив“

Tsvetelina.Lilova@chelopech.egov.bg

ДЕЖУРНИ ОбА

Анка Данчева

ст. спец. „Отбранително мобилизационна подготовка и транспорт“

Anka.Dancheva@chelopech.egov.bg

 

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.