facebook карта на сайта

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КЪМ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Заповед №6 / 14.01.2011г.

С.Челопеч
 

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно чл. 20а, ал.1, ал.2 от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане закона за закрила на детето:
 

УТВЪРЖДАВАМ:
 

Състава на Комисията за закрила на детето към община Челопеч както следва:

Председател:Нина Калоянова - секретар на община Челопеч Секретар: Татяна Цонкова - млад. Експерт "Образование, култура и ВО"

Членове:

1.     Анна Нейкова - Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Пирдоп

2.      Емилия Цветкова - завеждащ педагогическа стая в РУ на МВР

3.     Весислава Панджерова - Директор на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Челопеч, упълномощен член от РИО на МОМН София област

4.      Станка Богденова - представител на Регионален център по здравеопазване - София област

5.     Наско Фотев - Председател на Общински съвет Челопеч

6.     Сашка Вътева - Директор дирекция "Специализирана"

7.     Елена Пушкарова - представител на Центъра за обществена подкрепа гр. Пирдоп

 
 Инж. Алекси Кесяков:  (п)
                   Кмет на община Челопеч

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Подкрепяте ли отпадането на всички противоепидемични мерки, въведени до момента, от 01.02.2021г.?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.