facebook карта на сайта

ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

На 14.11.2011г. в салона на НЧ „Труд и постоянство 1901” се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет Челопеч свикано от Областният управител на София област - г-н Красимир Живков. Преди началото на заседанието  кметът инж. Алекси Кесяков и общинските съветници положиха клетва по чл.32, ал.1 в присъствието на гражданите на община Челопеч, Областния управител на Софийска област  и председателя на общинската избирателна комисия.

Заседанието води г-н Димитър Въжаров - най – възрастния от членовете на общински съвет. За да бъде проведено тайно гласуване за избор на Председател на ОбС Челопеч беше избрана комсия в състав Нонка Бантова, г-жа Маргарита Богданова и г-жа София Торолова.

За поста Председател беше номиниран г-н Ненко Ненчев, който си даде отвод , като предложи на втора заседание да се внесе промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС Челопеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, включваща председателското място да се заема на ротационен принцип.

Като втора номинация за Председател на ОбС беше предложена г-жа София Торолова. След проведеното тайно гласуване и бреброяване на бюлетините, Комисията обяви резултата от 4 гласа за г-жа Торолова и седем недействителни гласа.

За да бъде спазен Закона след кратка почивка се проведе второ тайно гласуване, от което резултатите бяха аналогични на първите и председател на ОбС Челопеч не беше избран.

За да бъде направен нов избор за Председател на ОбС ще бъде проведено второ заседание на ОбС свикано от Областния управител на Софийска област.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.