facebook карта на сайта

ПРОСЛЕДЯВАЩ ДОКЛАД ПО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ”ЧИСТОТА И ЗДРАВЕ ЗА ЧЕЛОПЕЧ”

На 05 октомври 2011г. по искане на Посолството на Япония в община Челопеч пристигна г-н Мори -  втория секретар на посолството на Япония и г-жа Миглена Боева- отговаряща за проектите към посолството.
Посещението имаше за цел извършване на проверка /проследяващ доклад/, относно реализирания проект „Чистота и здраве за Челопеч”, който е финансиран по програма на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище през 2007г.По проекта бяха закупени:


- Сметосъбиращ автомобил, който е в изправност и извозва битовите отпадъци от домакинствата и фирмите.

- Пластмасови кофи за битови отпадъци тип “Мева”240 л. - 807 бр., които са в изправност и се използват без нарушена цялост от всички домакинства в Челопеч.


Проверката започна с работна среща по проверка на документи в общината.След това г-н Мори и г-жа Боева извършиха проверка на място- ул. „Георги Раковски”, където по график сметосъбиращата машина събираше отпадъка от кофите на домакинствата.
Г-н Мори беше впечатлен най-вече от това, че всеки стопанин се грижи за своята кофа, като я изкарва и прибира у дома си след операцията по сметосъбирането. Японският гост пожела да посети ”Челопеч-Майнинг” ЕАД, които също са партньори на община Челопеч по реализирането на този проект.
Г-н Мори се срещна с г-н Николай Христов – генерален мениджър  на „Челопеч-Майнинг” ЕАД.


Гостите си тръгнаха удовлетворени от посещението си, като споделиха, че Челопеч определено е най-малката община по брой на персонала, но очевидно с капацитет.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.