facebook карта на сайта

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

На 20 май 2011 година община Челопеч организира залесяване на фиданки (смърч) в местността “МУРГАНА”. Инж. Алекси Кесяков - кмет на Община Челопеч благодари на всички граждани, които се включиха в инициативата, а именно:

 ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДИ
1. Данчо Чорбаджийски
2. Делка Узунова
3. Станислав Кюранов
4. Цонко Делиев
5. Анка Нисторова
6. Мария Узунова
7. Георги Георгиев
8. Марин Маринов
9. Спас Бекяров
10. Гана Богданова
11. Николина Минева
12. Николина Христова
13. Тодорка Лазарова
14. Петър Дончев
15. Ана Чернева
16. Пламен Кунчев/заместван от лице/
17. Илия Иванов

ДРУЖЕСТВО НА ПЕНСИОНЕРИ
1. Христина Панева
2. Янка Вълкова 3.
Любка Георгиева
4. Тотка Дейкова
5. Мария Луканова
6. Мария Тодорова
7. Славка Янакиева
8. Цонка Божкова
9. Митка Партова
10. Цонка Фотева
11. Тони Събева
12. Николина Христова
13. Мария Цветкова
14. Гена Пеева
15. Румяна Ненова
16. Жечка Иванова
17. Мария Маринова
18. Радка Ангелова
19. Мария Савова
20. Пано Стефанов
21. Тодора Трасиева
22. Радка Велкова
23. Христина Предьова
24. Тотка Върбанова
25. Велка Радева
26. Васка Тодорова
27. Ангел Ангелов
28. Станчо Христов

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
1. Христо Сърбинов

ЛОВНА ДРУЖИНКА
1. Илко Илиев
2. Пламен Прокопов

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
1. Николай Занков

РАБОТНИЦИ “БЛАГОУСТРОЙСТВО”
1. Иванка Костова
2. Петър Сертов
3. Диана Илиева
4. Христо Маринов
5. Георги Михайлов
6. Атанас Атанасов
7. Йордан Петков
8. Пламен Атанасов
9. Анна Атанасова
10. Валентин Златанов

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. инж. Алекси Кесяков
2. Цветелина Лилова
3. Делка Димитрова
4. Анна Велкова
5. Миглена Кръстева
6. Стоянка Димитрова
7. Дочка Питекова

РАБОТНИЦИ “ ГРАДИНАРКИ ”
1. Соня Георгиева
2. Райна Илиева
3. Ангелина Чепинска
4. Василка Христова

РАБОТНИЦИ “СМЕТИЩЕ”
1. Йордана Георгиева
2. Силвия Гаджева
3. Величка Найденова
4. Мирослав Маринов
5. Йордан Христов

Общински съвет Челопеч
1.Ненко Ненчев – общински съветник

Местно население:
1. Богдан Богданов

Още един път Благодаря Ви! Извод: Всички участници в акцията по залесяване са хора, които не мислят само за себе си, а и за своите деца, т.е мислят за бъдещето! Така засадените 4 000 броя фиданки (смърч) ще задоволяват нуждите от дървесина на жителите на селото след 20 години. Новата гора ще допринесе за създаване на нови горски съобщества и местообитания, които ще осигурят убежища на много животни и биха спомогнали за овладяване на ерозионните процеси в залесените площи, както и в терените разположени непосредствено под тях, ще бъде пренасочен водния отток в дълбочина за пълноценно използване на площите и ще се повиши лесистостта на територията на община Челопеч, която е силно техногенно натоварена. Благодаря на всички! инж. Алекси Кесяков кмет община Челопеч Област Софийска

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.