facebook карта на сайта

О Б Я В А от 10.02.2012 год. - СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА ЕДНО СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО  В

ДИРЕКЦИЯ ”СПЕЦИАЛИЗИРАНА”  НА ОБА ЧЕЛОПЕЧ  ЗА :

Младши  специалист “Устройство на територията, строителен контрол , кадастър  и  регулация” 

 

Работно време – Пълно - 8 часа на ден


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


образование -
 средно 

специалност – строителство, архитектура

минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква                                       

допълнителни компетенции-компютърна грамотност, умение за работа в екип,  комуникативност, умения за работа с цифров модел на кадастралния план

предимство-придобит професионален опит като строителен техник

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:


Провежда политиката на общината в областта на териториално-селищното устройство – административно - технически услуги по разрешаване на строителство;

Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

1.    Молба за заемане на длъжността, за която кандидатства лицето

2.    Трудова автобиография

3.    Копие на документ  за завършено образование

4.    Копие на документи, удостоверяващи квалификации

5.    Копие на документ, удостоверяващ професионален опит

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА  НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ДО 24.02.2012  г. /включително/ от 08.00 часа до 16.30 часа всеки работен ден,

или на e-mail ob_chelopech@ chelopech .org и факс:07185/23-60


На интервю ще бъдат поканени всички кандидати, отговарящи на изискванията.

 

За информация: тел.07185/20-25; 25-50

Ф. Гърмидолова – мл.експерт ”ЧР”

 

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Подкрепяте ли отпадането на всички противоепидемични мерки, въведени до момента, от 01.02.2021г.?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.