facebook карта на сайта

ОБЯВА ЗА РАБОТНО МЯСТО В СПОРТЕН КОМПЛЕКС с. Челопеч

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СПОРТЕН КОМПЛЕКС - ЧЕЛОПЕЧ ЗА : Домакин - рецепционист “Контролиран достъп” Работно време – Пълно – 8 часа

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
образование – средно
специалност – не се изисква
минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква
задължителни компетенции – работа с програмни продукти на MS WINDOWS, OFFICE, INTERNET – ниво: мн.добро
допълнителни компетенции: умение за работа в екип комуникативност, учтивост предимство: придобит професионален опит на длъжност като материално-отговорно лице и работа с персонален компютър

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА: Осъществява цялостната дейност за спазването на установения ред по доставянето, съхраняването, отпускането на стоково – материални ценности, оформяне на съпровождащата документация. Организира и контролира достъпа на посетителите в Спортния комплекс. Отговаря за оборудването, спортните съоръжения и всички материални активи на обекта – Спортен комплекс.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление /молба/ за заемане на длъжността, за която кандидатства лицето
2. Трудова биография
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копия от документи, удостоверяващи квалификации
5. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ДО 18.04.2011 г. /включително/ от 08.00 часа до 16.30 часа всеки работен ден, или на e-mail ob_chelopech@ chelopech.org и факс:07185/23-60 На интервю ще бъдат поканени всички кандидати, отговарящи на изискванията За информация: тел.07185/20-25; 25-50 г-жа Велкова – Мл.експерт ”ЧР”

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.