facebook карта на сайта

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2011 год.

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре. Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност. Въпросите от преброителната карта са за Вас и членовете на Вашето домакинство – възраст, образование, трудова дейност, семейно положение, местоживеене, Вашите жилищни условия, но не за собствеността Ви, Вашите доходи или данъците, които плащате. Преброяването установява броя на хората към 00.00 часа на 1 февруари 2011 г. Сведенията, които попълвате за себе си и своето домакинство, се отнасят към този момент (Вашата възраст, работа, брой деца и т.н.). Преброяването започва в 0.00 часа на 01.02.2011 година. НАЧИНИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ:Електронно – 0.00 часа на 01.02.2011 г. до 24.00 часа на 09.02.2011 год. преброяването ще се извършва по интернет чрез информационна система „Преброяване 2011” • Анкетиране от преброител – от 08.00 часа на 10.02.2011 год. до 20.00 часа на 28.02.2011 год. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител. ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЯВАНЕ: В удобно за Вас време от 00.00 ч. на 1 февруари до 24.00 ч. на 9 февруари 2011 г. можете да се преброите по интернет, чрез няколко лесни стъпки: Първо:Влезте на адресhttp://www.nsi.bg. Вдясно на екрана ще видите логото на “Преброяване 2011”. Там е входът към електронното преброяване. Второ: Регистрирайте се с ЕГН и валиден е-mail адрес. Трето: Попълнете преброителната карта, като въведете коректна информация за себе си, своето домакинство и за жилищните ви условия. Четвърто: След успешно попълване на преброителната карта ще получите уникален код на своя е-mail. Пето: Запишете си този код и го предайте на преброителя, който ще посети дома ви след 10-и февруари. ПРЕДИМСТВА: • Имате възможност да прекъснете и да продължите на следващия ден. • Пестите от личното си време. • Само ще предадете своя код на преброителя, който ще позвъни на Вашата врата, и външен човек няма да влиза в жилището Ви. • Ще спестим хартия и ще спасим живота на много дървета. • Ще улесним и ускорим въвеждането на данните от преброяването. ВАЖНО: С една регистрация можете да преброите само едно жилище и лицата, които живеят в него. Ако искате да преброите и друго жилище и лицата, които живеят в него (например на родителите си), трябва да направите нова регистрация с личните данни на едно от лицата, които ще преброите.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.