facebook карта на сайта

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Община Челопеч напомня на собственици на сгради в режим на етажна собственост – живеещи в жилищни блокове на бул. “Трети март” и ж.к. “Младост”, че на основание Закона за управление на етажната собственост е необходимо в срок до 31.01.2010 год. да се изпълни следното:
І. Свикване на Общо събрание , на което да бъдат взети решения за:
1. Определяне формата на управление и управителните органи (чл.9 и чл.10 от ЗУЕС);
2. Приемане на Правилник за вътрешния ред, съгласно утвърден образец от МРРБ (чл.11, ал.1 от ЗУЕС);
3. Създаване Книга на собствениците по утвърден образец на МРРБ (чл.7 от ЗУЕС)

ІІ. Подаване на заявление по образец за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в деловодството на общинска администрация Челопеч (чл. 44 от ЗУЕС и Наредба №3 от 17.06.2009 г. за поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост). При неизпълнение на по-горните задължения се налагат глоби, съгласно Административнонаказателните разпоредби на чл.56 от Закона за управление на етажната собственост. За по-подробна информация и образци на документи може да посетите електронната страница на общината – www.chelopech.org или заповядайте в Центъра за услуги и информация на гражданите. ОбА Челопеч

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.