facebook sitemap

Открита бе строителната площадка на Младежкия спорте н център

Община Челопеч направи символична първа копка и откриване на строителна площадка по изграждането на Младежки спортен център. Строителна фирма “Стратиеви 2003”ООД с управител Петьо Стратиев ще извърши ремонта и реконструкцията на сградата на старото училище. По проект новата модерна спортна база ще бъде готова след шест месеца. На 25.VІ.2010 г. преди официалната церемония в читалищния салон на Народно читалище”Труд и постоянство” се състоя пресконференция с медиите от района. Инженер Алекси Кесяков, Кмет на община Челопеч, запозна присъстващите с мотивите, довели до идеята за изготвяне на Проект BG 0054 “Укрепване на мерките за грижа за детето посредством насърчаване и развитие на извънкласните дейности в община Челопеч” , който предвижда изграждането на младежки спортен център. Освен активната социална политика на общината, той акцентира върху необходимостта от изграждането и създаването на центрове и занимания, в които младите хора да развиват своите способности и умения, да спортуват активно. Създаването на функционална спортна база цели да насочи и ориентира вниманието на младежта в свободното време към физическо и духовно израстване. Освен образователния, морален и здравословен резултат, изразен в сентенцията “здрав дух в здраво тяло”, екипът се стреми да постигне ефективна превенция срещу засилващото се насилие и употребата на психотропни вещества сред юношите в района. Спортният център ще може да обслужва и други групи на обществото, като работещи и пенсионери. За етапите и финансирането на проекта накратко разказа ръководителят на проекта г-н Цанко Шандров. След пресконференцията присъстващите се отправиха към старото училище. В двора му се състоя церемонията по символична първа копка и откриване на строителна площадка. Инженер Кесяков, Кмет на община Челопеч, поздрави гостите и пожела “На добър час” на проекта. Г-н Петьо Стратиев, Управител на фирма “Стратиеви 2003” ООД, представи дейността на своята фирма и изрази надеждата, че времето и условията ще позволят тя да изпълни качествено и в срок изграждането на Младежкия спортен център. Кметът на общината разби бутилка шампанско в кофата на багера, плисна вода за лека и спорна работа. По стар български обичай момичета в народна носия поднесоха на гостите питка със сол и мед. Тържеството продължи в актовата зала на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”. Организираният коктейл даде възможност за делови разговори между всички преки и непреки участници в процеса по изграждане на модерната спортна база. За доброто настроение на всички, отново на челопешка сцена, гостува трио “Афетуозо” с камерни творби от съкровищницата на майсторите на барока.

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.