facebook sitemap

Нова книга на Виолета Овчарова

Коледните празници в община Челопеч бяха открити на 17.ХІІ.2009г. в актовата зала на ОУ”Св.СвКирил и Методий”,с. Челопеч. Вечерта бе посветена на новата детска книга на Виолета Овчарова. Празникът откриха най-малките жители на общината, децата от ОДЗ”Ханс Кристиан Андерсен”. Те бяха подготвили драматизация по книгата на авторката “Чуден сън”. Алекс Нестор, Директор корпоративни и международни отношения в “Челопеч Майнинг” АД разказа за идеята на г-жа Овчарова за създаване на Клуб за духовно и културно наследство”Децата на музите” и за съдействието, което фирмата ще окаже за реализация на амбициозните планове на учредителите. Рождения ден на клуба е на 19.Х.2009г. В него вземат участие представители на различни области на изкуството. Целите са в насока развитие на децата в културно и духовно отношение и откриване на млади таланти сред тях. Програмата на клуба предвижда разностранни дейности през 2010г. Ренета Атанасова представи новата книжка на г-жа Овчарова и изрази своето удоволствие, че има възможността да бъде издател на немалка част от творчеството й. Пред присъстващите тя сподели очарованието си от таланта на авторката да пресъздава светът, чист и непосредствен, с очите на дете. Виолета Овчарова покани на сцената учредителите на клуба. Всеки от тях изрази своето виждане за неговата дейност и пожела весели празници на присъстващите. Авторката благодари на инж. Алекси Кесяков, Кмет на община Челопеч и на Алекс Нестор, Директор корпоративни и международни отношения в “Челопеч майнинг”АД за съпричастността и съдействието, което проявяват към всяка нова инициатива на територията на община Челопеч. В края на тържеството от името на община Челопеч бе поднесена една коледна зведа на Г-жа Овчарова, която бе заобиолена от многобройните си фенове и раздаваше автографи.

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.