facebook карта на сайта

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА” НА ОБА ЧЕЛОПЕЧ ЗА : Специалист “Общинска собственост, кадастър и регулация” Работно време – Пълно – 8 часа на ден ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ образование – средно специалност – строителство, архитектура минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква допълнителни компетенции: компютърна грамотност умение за работа в екип комуникативност, учтивост предимство: придобит професионален опит като строителен техник, работа с програмни продукти за кадастър и регулация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА: Разработване и провеждане на ефективна общинска политика по стопанисването на общинска собственост, кадастър и регулация. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 1. Молба за заемане на длъжността, за която кандидатства лицето 2. Трудова биография 3. Копие от документ за завършено образование 4. Копие от документи, удостоверяващи квалификации 5. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ДО 30.09.2009 г. /включително/ от 8.00 часа до 16.30 часа всеки работен ден, или на e-mail: ob_chelopech@chelopech.org и факс:07185/23-60 На интервю ще бъдат поканени всички кандидати, отговарящи на изискванията За информация: тел.07185/20-25; 25-50 г-жа Велкова – Мл.експерт “ЧР”

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.