facebook sitemap

Да прокараш път

Предистория Преди години държавата абдикира като остави сериозни икономически и социални проблеми за решаване на ниво община, без да си даде сметка, че по този начин отрича съществуването си. Но общините продължиха да съществуват, хората също. Същите тези хора не забравиха старата българска приказка за неволята . Община Челопеч има незавидната съдба Главен път физически да разделя селото. Безопасността на преминаващите е поставена на карта. За да реши проблема отчасти инж. Алекси Кесяков, кмет на общината, поставя светофар. Преди десетилетия е осъзната необходимостта от околовръстен път, кйто да изнесе движението извън селото. От страна на държавата няма отговор, няма разбиране, няма и съдействие. Ръководството на общината, общинската администрация и жителите на селото спират да викат неволята. Избира се терен. От три възможни варианта е избран един. Проектирането започва през 2001 г. Изработен е Подробен устройствен план и технически проекти.Следват продължителни разговори със собственици и наследници на имоти по повод отчуждаването на земите. И през цялото време говорим за допълнителни средства, с които една малка община като Челопеч не разполага. През това време Агенция Пътища променя няколко пъти състава и наименованието си. Първа копка На 24.VІ.2009 г. в община Челопеч бе даден старт на строителството на Обходен път община Челопеч. Поради проливния дъжд “първата копка” събра гостите на събитието в комплекс “Борова гора” гр. Пирдоп. Поканени бяха депутати, зам.областни управители, кметове, представители на “Автомагистрали Хемус”АД, Национална агенция “Пътна инфраструктура”, проектанти. По стара българска традиция гостите бяха посрещнати с хляб и сол. С кръшни български народни танци учениците от Детски танцов състав “Българче” към Народно читалище “Труд и постоянство” с. Челопеч откриха тържествената част. В своето слово инж. Алекси Кесяков, Кмет на община Челопеч, подчерта огромното значение на изграждането на Обходен път с. Челопеч. Благодари за положените усилия от страна на общинска администрация Челопеч, на всички, които са съдействали за реализирането на тази дългогодишна идея и необходимост. Драгомир Стойнев, икономически съветник на Сергей Станишев, Министър-председател на Република България, прочете Приветствие от името на премиера, с което той поздравява ръководството на община Челопеч и ОбА Челопеч за започването на строителството на Обходния път.В изказванията се включиха кандида депутати, представители на “Автомагистрали Хемус”АД, Национална агенция ”Пътна инфраструктура”. Елена Илиева, Гл. специалист “Общинска собственост, кадастър и регулация” в Общинска администрация Челопеч получи плакет като един от двигателите в реализацията на проект Обходен път община Челопеч. Инж. Алекси Кесяков, Кмет на общива Челопеч, връчи плакет и на премиера Сергей Станишев чрез икономичесикя му съветник. Събитието продължи с изпълнения на Детски танцов състав “Българче” при Народно читалище “Труд и постоянство” с. Челопеч. За събитието Инж. Алекси Кесяков, Кмет на община Челопеч “За да стигнем до “първа копка” години наред бе ходене по мъките. Това е проект на личности. Днес отчитаме трудностите и отдаваме заслуженото на хората, които с уменията и ентусиазма си докараха проекта до край. Независимо, че сме малка община, ние свършихме много добре своята работа. Надяваме се на навременната намеса на държавата за завършването на проекта в максимално кратки срокове. Благодаря за положените усилия на всички кметове преди мен, на професионализма на Общинската администрация и лично на г-жа Елена Илиева. Независимо от политическите пристрастия в Челопеч, хора от всички партии оказваха съдействие по различен начин по време на създаването на проекта. Това за сетен път доказа, че когато сме обединени от една идея, тя се реализира.” Николай Ръжев, Изпълнителен директор на “Автомагистрали Хемус”АД “Пътната отсечка ще бъде с дължина 2,8 километра, а предвидената стойност за изграждането й е около 8,3 млн.лева. Пътната отсечка ще поеме над 60 хил.куб.метра насипи, а канализацията в този участък на Челопеч ще бъде преместена или новоизградена.Този съвременен проект ще реши проблема на община Челопеч. При добро финансиране за 18 месеца общината ще има околовръстен път.” Асен Антов, Зам. изпълнителен директор на Национална агенция “Пътна инфраструктура” “Всичко това се случва благодарение на добрата съвместна работа между Агенцията и местната администрация. До момента на влизането в експлоатацията на Обходен път Челопеч, жителите на общината търпят неудобството Главен път да разполовява селото.Този път е много важен.”

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.