facebook sitemap

Нека бъдем добри

На 16 май тази година Министерството на образованието и науката предприе инициативата този ден да бъде посветен на борбата с агресията в училище. Ръководството и учителският колектив на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” в с. Челопеч организираха Седмица на спортни и културни прояви, свързани с темата, която ангажира вниманието на обществото днес. Събитията се проведоха под надслов “В какъв свят живееш, зависи от теб! Какъв ще бъде денят ти, зависи от теб!”. От 25.V.2009 г. до 30.V.2009 г. в учебното заведение се проведе спортен празник и конкурс за написване на есе на тема “Моето щастливо детство и не на насилието”. Седмицата бе закрита на 30.V.2009 г.съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Учениците от начален етап написаха на пъстри балони оригинални послания за мир, обич, уважение, доброта. Журито в състав г-жа Нина Калоянова, Секретар на община Челопеч, г-жа Елена Пушкарова, представител на Центъра за обществена подкрепа гр. Пирдоп и г-жа Емилия Цветкова, Детска педагогическа стая, бяха затруднени при класирането. И все пак призивът “ Нека да бъдем приятели и да направим един свят без насилие” на второкласничката Траяна бе избран от всички. Присъстващите имаха удоволствието да чуят есетата, класирани на първите три места. Мария Искрова от пети клас, първо място, седмокласничките Симона Златанова, второ място и Йоана Василева, трето място получиха бурни аплодисменти за желанието си да изградят един мирен свят с човешката добрина и умение да съчувстваш и помагаш. Учениците от 5, 6 и 7 клас нарисуваха пет картини, в които пресъздадоха своята представа за свят без насилие. Най-добрите получиха награди, които връчи Секретарят на общината г-жа Нина Калоянова. Накрая седмокласниците благодариха на директора на училището и класните си ръководители за дадената им възможност да изявят своите способности.

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.