facebook карта на сайта

ОБЯВА

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЗАМЕСТВАНЕ В ДИРЕКЦИЯ ”СПЕЦИАЛИЗИРАНА” НА ОБА-ЧЕЛОПЕЧ ЗА Младши специалист “ Екология ” Работно време – Пълно - 8 часа на ден, Срок на договора – до завръщане на титуляра ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ образование - средно специалност – екология, опазване на околна среда, Технология на опазване на околната среда минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква допълнителни компетенции : компютърна грамотност умение за работа в екип комуникативност предимство : придобит релевантен опит и ползване на английски език ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Организира разработването, провеждането и контрола на мероприятията , касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на община Челопеч, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1. Молба за заемане на длъжността,за която кандидатства лицето 2. Трудова автобиография 3. Копие на документ за завършено образование 4. Копие на документи удостоверяващи квалификации 5. Копие на документ ,удостоверяващ професионален опит ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ДО 18,04,2008 г. от8,00 часа до 16,30 часа всеки работен ден На интервю ще бъдат поканени всички кандидати, отговарящи на изискванията За информация : тел.20-25 ; 25-50

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.