facebook карта на сайта

ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Днес 12.02.2008 г. в читалище “Труд и постоянство” с. Челопеч се представи документална изложба ”По стъпките на Левски в Средногорието” от членовете на Клуб "Културен туризъм" към ПГТХТ "Никола Димов"- гр. Пирдоп с Ръководители Стилиян Станимиров и Димитринка Раковска. Документалната изложба за дейността на Апостола и неговите сподвижници в нашия регион бе представена от ръководителите на проекта и участници в него които изнесоха интересни факти пред аудиторията. Красимира Торолова, разказа за комитетите подкрепяли “Апостола” в Челопеч. На откриването на изложбата присъстваха ученици и учители от ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” в Челопеч, служители на Общинска администрация при Община Челопеч, Председателката София Торолова и представители на читалище “Труд и постоянство”, както и гости от селото. Г-жа Димитринка Раковска, прочете “Благодарствен адрес” от свое име и от името на членовете на Клуба към инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч с благодарност за безрезервната финансова подкрепа при подготовката на проекта "По стъпките на Левски в Средногорието" и го поднесе на г-жа Сашка Вътева – Директор “Дирекция специализирана” при ОбА Челопеч, за да му го предаде. Изложбата ще остане на разположение на желаещите да я видят до края на седмицата 15 февруари 2008 г.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.