facebook карта на сайта

ОБЯВА

На основание чл. 14 от ЗОС г и чл. 74 и чл. 97 от Наредба за реда реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение на ОбС Челопеч №: 12 от 19.12.2007 г. заповед №: 12 от 23.01.2008 год. ОБЯВЯВА: І.. І. Конкурс за отдаване под наем на част от партерен етаж в бл.3 кв 38А – обект”Пенсионерски клуб” . 1.Начална месечна цена от 70,00 лв със стъпка от 20,00 лв 2. Специфични условия: - запазване дейността на клуба като пенсионерски с преференциалнаи цени за жители с ниски доходи и пенсионери - възстановяване дейността на пенсионерски клуб - опазване на прилежащия терен от 10 м от всички страни на обекта; - стопанско развитие на обекта 3.Оглед на място всеки работен ден от 10,00 до 12,00 ч след обаждане в общината. 4.Размер на депозита за участие 10% върху наемната цена, внесен в касата на общината. Конкурсната документация се предоставя от отдел “Техническо обслужване” всеки работен ден до 11.02.2008 г срещу 20,00 лв платими в касата на общината . Разглеждане и оценяване на предложенията в Общината на 12.02.2008 г от 10,00 часа. ІІ. Комисия по провеждането на конкурса: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………. ІІІ.Представяне на предложения в деловодството на Общината до 16,00 ч на 11.02.2008 г в запечатан непрозрачен плик. ІV.Разглеждане и оценяване на предложенията в Общината на 12.02.2008 г от 10,00 часа. КМЕТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ: ( П ) (инж. Ал.Кесяков)

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.