facebook карта на сайта

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОДЗ “ХАНС КР. АНДЕРСЕН”, ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

На 06 декември 2007 година в сградата на Социалноинвестиционен фонд, гр. София инж. Алекси Кесяков, Кмет на Община Челопеч и Соня Механджийска, гл. счетоводител на Общината подписаха с фирма “ИГЕН – СТУР” ЕООД с Управител Георги Иванов Договор за изпълнение на одобреният от СИФ проект “Енергоефективна реконструкция на ОДЗ “Ханс Кр. Андерсен”, Община Челопеч. Дейностите заложени в проекта се изразяват в полагане на външна топлоизолация по фасади, подмяна на дограма, тенекиджийски работи, подмяна на отоплителна система (радиаторни тела и тръбна мрежа), ремонт на водопроводна инсталация, вътрешни довършителни работи. Изпълнението на проекта ще доведе до създаване на здравословна и комфортна среда на пребиваване на децата и персонала, до повишаване топлинния коефициент на сградата на детската градина и нейното благоустрояване. За Община Челопеч резултатите от проекта ще намалят значително разходите за топло- и електроенергия през зимния сезон на ОДЗ “Ханс Кр. Андерсен”.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.